CUSTOMER ANALYTICS FOR RETAIL BANKING TOWARD MARKETING STRATEGY

Tài liệu nghiên cứu về “Phân tích khách hàng hướng đến xây dựng chiến lược marketing trong ngành Ngân hàng bán lẻ” của tác giả PGS.TS Từ Văn Bình đến từ BigDataUni. Các bạn vui lòng đăng ký mua tài liệu tại Amazon qua đường link dưới đây:

=> https://www.amazon.com/Marketing-TU-BEI-Sales/s?rh=n%3A2702%2Cp_27%3ATU+BEI

error: Content is protected !!